Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 54

Unia Europejska - szansa dla Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

i wzmacnianie siły ONZ. W ramach tej koncepcji, i zgodnie z nią, musimy odtworzyć rodzinę europejską...

Euro - wprowadzenie i zasady działania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

, gdy będzie już członkiem Unii Europejskiej, ma przed sobą perspektywę udziału w obszarze euro na zasadach obowiązujących...

Wspólna waluta - zasady działania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

, gdy będzie już członkiem Unii Europejskiej, ma przed sobą perspektywę udziału w obszarze euro na zasadach obowiązujących...

Wspólna polityka handlowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1106

Przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej odbywa się w ramach planu działania UE w zakresie egzekwowania...

System prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

, które tworzą prawo: prawo krajowe (wewnętrzne), prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej. Systemy civil...

Finanse międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

członkowskich Unii Europejskiej, powstał w 1979. Sprawne funkcjonowanie EMS miały zapewnić: europejska jednostka...