Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 52

Pytania na egzamin - Traktat lizboński

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt Partnerstwa...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

europejskimi Państwami europejskimi W ramach społeczeństw europejskich Narodami na świecie Obywatelami Unii...

Federacje- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

-suwerenność należy do części składowych - realizowanie wspólnych zadań w ramach zawartej umowy -ustawodawstwo...

Teorie integracji europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Sroka
 • Integracja europejska
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1302

Teorie integracji europejskiej Europa Ojczyzn - jedna z wizji Unii Europejskiej, zakładająca...

Polityka rolna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

Rolnictwa W 1964 r. w ramach budżetu Wspólnoty utworzono Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnictwa...

Wykład - komisja europejska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Wspólnot Europejskich to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją wspólnotową odpowiedzialną...