Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 50

Integracja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

. integracja w ramach Unii Europejskiej, EFTA, w ramach Beneluxu (Belgia, Holandia, Luxemburg) itp.) Ad.2...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050

. 3 Art. 157 ust. 1 i 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - zasada równości wynagrodzeń...

Grupy interesu i nacisku-Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Roman Backer
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5131

, policjantów, urzędników - wszelkie grupy ludzi funkcjonujących w ramach instytucji. W każdej większej...

Europa Ojczyzn - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1736

federalizacji Unii Europejskiej, jak i obecności w jej strukturze treści konfederacyjnych. Jako zasada...

Wspólnoty Europejskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1155

traktatów rzymskich Traktat Rzymski EWG: ramy prawne dla unii celnej wpsólna zewnętrzna taryfa celna Wspólna...

Źródła prawa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

. 308-309 Europejski Bank Inwestycyjny Art. 310 Postanowienia finansowe: Wieloletnie ramy finansowe...

Finansowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Wojciech Bitner
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

UE i wieloletnie ramy finansowe Budżet UE jest dokumentem ustanawianym przez Parlament Europejski...