Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 45

Waluta euro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

tego roku weszła bowiem w życie Unia Gospo­darcza i Walutowa (Economic and Monetary Union - EMU), w ramach...

Prawo Unii Europejskiej

 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2226

do dyskusji Konwentu Europejskiego nad reformą instytucjonalną UE; rozszerzyła ramy dyskusji zakreślone...

Opracowanie własne poityka regionalna

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. Pietrzyk
 • Polityka regionalna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3696

Zdefiniuj Politykę Regionalną i uzasadnij jej prowadzenie przez Unie Europejską. W tradycyjnym...

Integracja poprzez kompromis politycznym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Rada Europy - char. międzyrządowy, zasady konfederacyjne, nie zmieniło się bardzo Rada Europejska Rada...

Układ z Schengen - omówienie

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

∏praca ta b´dzie si´ toczyç w ramach prawnych i instytucjonalnych UE. Porzàdek prawny Schengen w∏àczono...

Wykład - Rada Europejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 462

: a) Rada Unii Europejskiej b) Parlament Europejski c) Komisja Europejska sądowniczo - kontrolne...

Demokracja - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

w ramach procedury współdecyzji lub zgody dzieli ją z Radą. - Deficyt demokratyczny wynika z przeniesienia...

Unia monetarna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

UNIA MONETARNA UNII EUROPEJSKIEJ Pierwszego stycznia 1990 roku jedenaście krajów Unii Europejskiej...