Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 43

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

siedmiu lat. Program ten został przygotowany w ramach procesu dostosowań Polski do członkostwa w Unii...

Funkcje i skład instytucji UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

prawodawcze, budżetowe i kontrolne, uczestniczy w procesie stanowienia prawa wspólnot. w ramach 4 procedur...

Polityka regionalna i NUTS

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach RPO WD Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie...

Bezpieczeństwo RP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo wewnetrzne w UE
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3276

w Unii stwarza możliwości zwiększenia bezpieczeństwa granicy państwowej RP. Tworzone w ramach UE...

Zasady prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

ZASADY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Zasadami obowiązującymi w prawie UE są zarówno zasady niepisane...

Prawne aspekty akcesu Polski do UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, Międzyresortowy Zespół do Spraw Przygotowania Negocjacji Akcesyjnych z Unią...