Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 42

Skrypt - Ekonomia Integracji Europejskiej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 2282

oraz ściślejszej współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; nazwa Unia Europejska z mocy...

Inicjatywy integracyjne Delorsa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

ze Wspólnotami, a następnie pozostałe państwa europejskie, rozwijające luźniejszą współpracę w ramach procesu...

Unia Ekonomiczna i Monetarna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1064

. Cel Europejska współpraca terytorialna - w ramach tego celu wspierana jest konkurencyjność...

Wykład - Państwo dobrobytu

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 546

i grup społecznych (formalnych i nie formalnych) uczestniczących w działaniach politycznych w ramach...

Integracja gospodarcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

i poza nim(Europa)(72'-78'). 4. Europejski System Walutowy(79'-99'). 5. Unia Gospodarcza i Walutowa(99...

Typy aktów wspólnotowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

DZIAŁANIE z dnia 16 grudnia 1996 r.przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej...