Zasada jednolitości - strona 99

Skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

odpowiedniej strategii. Ocena atrakcyjności sektora jest dokonywana na zasadzie porównania z innymi branżami. 6...

Burza mózgów - pomysł

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

: organizacja sesji pomysłowości, przewodniczący zapoznaje uczestników z zasadami sesji pomysłowości - 4 zasady...

KONSTYTUCJA - Szczególne cechy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1568

: - normy kompetencyjne - normy - zasady ustrojowe - normy proceduralne - normy programowe (wyjątkowe normy...

Umowy jako źródło zobowiązań

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1715

wymyślą) -umowy mieszane (łączą elementy różnych umów) Zasada swobody umów art. 3531 KC -1.10.1990r Strony...

Rodzaje teorii

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

- można je podzielić wg 4 punktów widzenia teorie żądające dla zasad prawa naturalnego powszechnego, ponadczasowego...

Zasada ugodowego załatwiania spraw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1470

Zasada ugodowego załatwiania spraw - art. 13 Strony mogą zawrzeć ugodę jeśli przemawia...

Ustawowe źródła prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1659

, ale i tak stosujemy kodeks zobowiązań i zasady ogólne prawa cywilnego 1964 - zmieniono k.c. i wykreślono przepisy...

Pojęcie systemu podatkowego- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • System podatkowy
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3423

 rozwiązania przyjęte w konstytucji  podstawowe zasady dotyczące opodatkowania: Zasada ustawowego charakteru...