Zasada jednolitości - strona 98

Kierowanie - Formalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2121

Szkoła ilościowa Ad 1. Frederick Taylor- Teoria naukowej organizacji pracy, cztery podstawowe zasady...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1743

się w: istnieniu wspólnej podstawy aksjologicznej norm (normy moralne stanowią podstawę) jednolitości pojęć...

Projekt z technologi robót budowlanych

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk
 • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 7910

organizuje się się warsztaty zbrojarskie. Zasada jest pelna mechanizacja i równomierność produkcji. Pręty...

Skrypt - podsumowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

odpowiedniej strategii. Ocena atrakcyjności sektora jest dokonywana na zasadzie porównania z innymi branżami. 6...