Zasada jednolitości - strona 94

Zasady procesowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

Zasady procesowe I. Zasada czynnika społecznego w procesie karnym 3 aspekty: 1. Ławnik a: obecnie...

Konstrukcja „państwa prawnego”

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 903

reformacji tj pokój augsburski 1555r., - H. Grocjusz, K. Monteskiusz - zasady ustroju angielskiego - doktryna...

Zasady ustroju Rzeczypostolitej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 588

ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ POJĘCIE ZASAD USTROJU Tożsamość konstytucyjna państwa to suma...

Zasady państwa prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

. Zasada państwa prawa - koncepcja rechstadt; Robert Folmod organy państwa działają na podstawie...

Prawo międzynarodowe w okresie kapitalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211

się do zaistnienia nowych, postępowych i demokratycznych zasad prawa m-dowego -wysunięto zasadę suwerenności narodu...

Skrypt z administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Administracja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 805

. Ma charakter bezosobowy i władczy oparty na zasadzie kierownictwa i podporządkowania. Musi działać...

Kategorie kompetencji Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

jej wewnętrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać...