Zasada jednolitości - strona 92

Marek Zgórniak Sztuka XIX wieku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Marek Zgórniak
Pobrań: 238
Wyświetleń: 994

w doborze form a zarazem jednolitość w ich rozumieniu i interpretacji Francja -wykłady Duranda - zestawił...

Współuczestnictwo - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1036

z punktu widzenia jednolitości orzecznictwa, gdyż unika się tą drogą ewentualnej sprzeczności orzeczeń...

Opracowania, H. Cooley- Grupy pierwotne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 182
Wyświetleń: 931

pierwotnych bez jednolitości jest jedność. Nawiązanie do artykułu „Gra jako szkoła obywatela” (Joseph Lee...

Informatyczny nośnik danych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

bowiem chwilą ustawodawca powinien bardziej rygorystycznie przestrzegać jednolitości nomenklatury, dany zwrot...

Problematyka systemów społecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

, natomiast wieś/miasto to system złożony. Ze względu na jednolitość składu podmiotowe -> tylko jednostki ludzkie...