Zasada jednolitości - strona 80

Zasada wysłuchania stron

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1967

Zasada wysłuchania stron - art. 10 KPA Zasada czynnego udziału stron nakazuje administracji...

Funkcje prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2219

międzynarodowej (w stosunku do innych państw) b) ustala ogólne zasady postępowania państw we wzajemnych stosunkach...

Orzecznictwo jako źródło prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

prawnym. SN najwyższy udziela odpowiedzi, która jest wiążąca dla sądu pytającego. Zasada prawna...

Podstawy socjologii, wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4312

pewnych zasad ale skąd umieją dostosowywać się do innych. Nasze wyobrażenie na temat tego, jak wyobrażają...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY CUDZE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

jest odpowiedzialność na zasadzie słuszności art. 428 KC. II Odpowiedzialność za osoby, którym powierzono wykonywanie...

Psychobiografia

 • dr Marian Olejnik
 • Metodologia badań I
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1407

naukowego dopiero po ich sfalsyfikowaniu i podsumowaniu w takiej formie, by ujawniły jednolitości, typy...

Prawo UE - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1141

- Amsterdamski, Nicejski, - wszystkie akty akcesyjne - umowy stowarzyszeniowe. Ogólne zasady prawa europejskiego...

Prawo UE - Traktat nicejski

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1960

- Amsterdamski, Nicejski, - wszystkie akty akcesyjne - umowy stowarzyszeniowe. Ogólne zasady prawa europejskiego...

Teologia pastoralna - wykład 14

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Zasady metodologiczne WEWNĘTRZNE teologii pastoralnej: Zasada suwerenności Bożej - w działaniu...