Zasada jednolitości - strona 64

Prawo - definicje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 4060

hierarchicznego (reguła wyższej rangi uchyla niższej), zasada wyjątku( przepis szczególny uchyla przepis ogólny...

Wallen - rozdział 3 i 5

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1071

narcystyczny - lęk przed brakiem aprobaty zmniejszany przez stawianie siebie w centrum uwagi jednolitość stylu...

Kultury nordyckie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

cechami, które powodują uznawanie ich w społeczności za odmienne W Finlandii mogliśmy obserwować zasadę...

Zagadnienia-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

rynkową. * duża ilość firm, * otwartość rynku, * przejrzystość rynku * jednolitość produktu...

Kontrola procesu produkcyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Adam Duda
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1561

nad czymś i dopilnowywanie, aby to funkcjonowało zgodnie z ustalonymi zasadami. Kontrola techniczna procesu...

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 6237

umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. -Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu...

Zasady rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawowe zagadnienia z rachunkowości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2240

Zasady rachunkowości Podstawowe normy (reguły) postępowania w rachunkowości, obejmujące zasadnicze...

Finanse - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

, aby możliwe było skuteczne ściąganie danin publicznych i aby społeczeństwo akceptowało zasady ponoszenia ciężarów publicznych...