Zasada jednolitości - strona 59

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Edward Dolny
 • Polityka społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

znacznie niżej opłacanych kobiet i dzieci  Zaniedbanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  Brak...

Ustawa o pozyskiwaniu funduszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Edward Frank
 • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę...

Wykłady z finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 3192

ta jest podstawą funkcji finansów publicznych Podstawa prawna Konstytucja RP (2 kwiecień 1997) Zasada...

Wprowadzenie do socjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1253

, ale pewną całościową organizacją, która nadaje zachowaniom danego człowieka jednolitość i wewnętrzną...

Strona i koncepcje strony

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

postępowanie” w zasadzie nie budzi wątpliwości, bo to dotyczy sytuacji gdy organ chce wszcząć postępowanie...

Wykład - władza ekonomiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

się ściśle do zasad i reguł. Lasswell rozróżnia tzw. naga władze (naked power) i władze autorytatywna...

Struktura feudalizmu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

obowiązuje zasada, że rząd centralny przekazuje pewne uprawnienia w dół; w U.S.A jest podział władzy...