Zasada jednolitości - strona 53

Ewolucja modelu partii politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 770

do niego na zasadzie kooptacji, a nie formalnych reguł; kryterium kooptacji opierało się na pozycji społecznej...

Proces Karny, zarys systemu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 2800

147 3.4.2. Akty normatywne regulujące ustrój i zasady działania organów procesowych i niektórych...

Zasady prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

ZASADY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Zasady prawa międzynarodowego  mogą być definiowane jako: a) normy...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2765

prawne np. konstytucja reguluje podstawowe zasady ustroju politycznego, prymat polityki nad prawem (prawo...

Sędzia- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

; zapewnic prawidłowość i jednolitość wykł prawa oraz praktyki sądowej w dziedz poddanych jego właściwości...

Precedensy - omówienie zagadnienia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

stanowiące część zasad ogólnych prawa wspólnotowego, które podlegają ochronie sprawowanej przez Trybunał...

Prawo cywilne Definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

hierarchicznego (reguła wyższej rangi uchyla niższej), zasada wyjątku( przepis szczególny uchyla przepis ogólny...