Zasada jednolitości - strona 45

Grupa społeczna, rodzaje interakcji

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Janina Kowalik
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008

im większa liczba, tym mniejsza jednolitość, większe różnice poglądów im więcej członków, tym potrzebne...

Zasady prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Temat ćwiczeń: wybrane zasady prawa administracyjnego UWAGA! PRZED ĆWICZENIAMI NALEŻY : 1. Wykonaj...

ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3542

) Wprowadzenie 14 zasad zarządzania: podział pracy, autorytet, dyscyplina, jedność rozkazodawstwa, jednolitość...

Ekonomia- ćwiczenia

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Stryczek
 • Ekonomia
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4977

pieniądza to; podręczność, stabilność, jednolitość, trwałość, akceptowalność, podzielność, rozpoznawalność...

Forma państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 833

centralnych do terenowych na odpowiednich zasadach centralizacji i decentralizacji (autonomii, samorządu...

Zagadnienia do egzaminu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr inż. A. Semaniak
 • Geodezja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

. 19. 20. 21. 22. Jednolitość prac geodezyjnych Triangulacja Sieć astronomiczno-geodezyjna Osnowy...

Procedura orzeczeń wstępnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

jednolitości stosowania prawa wspólnotowego w ramach całej UE. Ostateczne orzeczenie wydaje konkretny sąd...

Wykład - XIII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

na Ziemię umożliwia wróżby (dotyczące ciała, ale nie duszy człowieka). Postulat jednolitości świata...