Zasada jednolitości - strona 40

Wykład - system prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

aksjologiczna, jednolitość pojęć języka prawnego, istnienie przepisów odsyłających, b) wynikające z hierarchii...

Wynalazek i patent

 • Politechnika Łódzka
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4718

ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (jednolitość wynalazku). Kilka wynalazków ujętych w jednym...

Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr inż. Anna Wojtowicz
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3689

do opracowania zasad i reguł organizacji procesu pracy oraz procesu zarządzania w przedsiębiorstwach. Znajomość...

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 644

i naciski zewnętrzne, które są istotnym czynnikiem zgody na małżeństwo niedopuszczalne wymóg zasady równości...

Klasyczny ewolucjonizm w socjologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120

do artykulacji, c) od jednolitości do specjalizacji, d) od płynności do organizacji. Proces wzrostu da...