Zasada jednolitości w sądzie - strona 56

Arystoteles - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

. w orzeczeniu subsuncja – sądy ogólniejsze wchłaniają mniej ogólne (na zasadzie: Sokrates jest śmiertelny...

Adwokatura - Wymagania zawodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Wymagania zawodowe Adwokat może wykonywać swój...

Rozwój moralny - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bednarz
 • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232

od opinii społecznej, jak uważa większość Orientacja uniwersalnych zasad i sumienia - o tym jak postępuje...

Prawo rodzinne - Sądy rodzinne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1169

respektuje zasadę autonomii rodziny i dlatego ingerencja państwa (sądu) w stosunki rodzinne jest wyjątkiem...

Zarys postępowania cywilnego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Tomasz Demendecki
 • Zarys postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4606

. Forma kontradykcyjności zostaje zastąpiona zasadą inkwizycyjności(śledczą) zgodnie z którą z reguły sąd...

Postępowanie karne wojskowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

POSTĘPOWANIE KARNE WOJSKOWE ( Dział XV, Art. 646- 673 ) WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH I. Obecnie...

Współuczestnictwo konkurencyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 8197

nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną sąd na wniosek powoda...

Wygaśnięcie mandatu arbitra

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM - CZYLI PROCEDURA POSTĘPOWANIA SĄDU POLUBOWNEGO Art. 1183 Zasada...