Zasada jednolitości w sądzie - strona 51

Dzieje wymiaru sprawiedliwości - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wiesław Tekely
 • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4543

śmierci - sąd daje karę z podejrzenia (1/2 kary normalnej) (różnica) Ad. 3 XIX w. Przyjęcie zasady...

OPIEKA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

przed sądem opiekuńczym. Zasada: przyjęcie opieki jest obowiązkowe. Wyjątek: z ważnych powodów sąd...

Nakazy zapłaty - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

tu jest zatem odstępstwa od zasady, że o zastosowaniu tego trybu decyduje sąd (patrz: post. nakazowe). Art. 499...

Skrypt - etyka i moralność

 • Uniwersytet Łódzki
 • Etyka
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2422

” (notariusze) , „wyraża opinię” (komornicy sądowi), „wypowiada się”, „ krzewi”, „upowszechnia zasady...

Ustawy ustrojowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

na danym terenie bądź przez środki masowego przekazu. Odstąpienie zatem od jednolitości zasad publikacji...

Formy procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

FORMY PROCESU W każdym procesie - sąd + strony Strony w postępowaniu cywilnym to powód...

Polskie prawo konstytucyjne - skrypt.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
 • Polskie prawo konstytucyjne
Pobrań: 2590
Wyświetleń: 7329

podziału władz, organizowała system centralnych organów państwa w myśl tzw. zasady jednolitości władzy...

Polskie prawo konstytucyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2926

podziału władz, organizowała system centralnych organów państwa w myśl tzw. zasady jednolitości władzy...