Zasada jednolitości w sądzie - strona 37

Zasady postępowania karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

popełnienia przestępstwa. Wśród zasad postępowania karnego wskazać można Domniemanie niewinności - oskarżony...

Droga sądowa - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

naruszonych praw lub wolności, oznacza możliwość wystąpienia o rozpoznanie sprawy jest to kompetencja sądów...

Postępowanie karne- test 18

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 812

psychologa; w postępowaniu przed sądem, wysłuchać opinii oskarżyciela publicznego. Wywiad środowiskowy...

Rodzaje postępowań cywilnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141

RODZAJE POSTĘPOWAŃ CYWILNYCH POSTĘPOWANIE SĄDOWE - prowadzone przed sądami powszechnymi, SN...

Konstytucja 3 maja-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1099

się o Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a więc Ustawa realizowała zasadę jednolitości państwa, likwidując dualizm...

Prawo konstytucyjne URZ

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1708

źródłem jest konstytucja - przedmiotem są zasady i instytucje prawne zapisane w konstytucji (konstytucja...

System polityczny Rosji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1484

. Na jego mocy do tych zasad zalicza się: • integralność państwową, • jednolitość władzy państwowej...