Zasada jednolitości w sądzie - strona 36

Zasada skargowości- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

4. Zasada skargowości Zasada skargowości wyrażona jest w art. 14, który stanowi, że wszczęcie...

Wartość przedmiotu sporu.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4088

, nie zmieni jednak podstawy właściwości sądu wynikającej z wps, w myśl zasady z art. 15 ...

Dowody i postępowanie dowodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 791

orzekającym (realizowana jest zasada bezpośredniości). Wyjątkowo sąd orzekający może zlecić przeprowadzenie...

Parlament - struktura, skład i organizacja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1092

, że wszyscy wybrani do niego reprezentanci muszą mieć ten sam status prawny (zasada jednolitości składu); ze względu...

Właściwość rzeczowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

I instancji tzn. sądy rejonowe i okręgowe Przepisy kpc wyrażają tendencję do wprowadzania zasady jednolitego...

Postępowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

. Postępowanie zwyczajne podstawowy tryb rozpoznawania spraw karnych przez sądy. Sąd, co do zasady, orzeka...