Zasada jednolitości w sądzie - strona 34

Stanowienie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4081

widzenia; wszystko zależy od subiektywnej oceny sądu) W opozycji do niej jest zasada legalnej oceny dowodów...

Udział czynnika ludowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

i apelacyjnych jako I instancja stał się zasadą. Tylko sądy grodzkie orzekały jednoosobowo. Nadal zasadą...

formy rządów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

zasady trójpodziału władzy - u podstaw tego systemu leży zasada jednolitości władzy - w aparacie państwa...

Prawo gospodarcze UE - Test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1225

w związku z naruszeniem prawa wspólnotowego Państwa członkowskie 3. Zasada ogólna prawa wspólnotowego...