Zasada jednolitości w sądzie - strona 27

Zasada jawności - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

do sądu - ta zasada nie jest wyrażona w k.p.c., a wynika z art. 1 Konstytucji i z Konwencji o ochronie...

Ustrój sądów administracyjnhych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny...

Zasada instancyjności - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

zasada instancyjności: „Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne” (art. 176 ust 1...

Wykład - system prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

, precedensowego, zasad słuszności (equity), prymat ale nie wyłączność prawa stanowionego, istotna rola sądów...

Charakterystyka ustrojów RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

zasady podziału władz na rzecz jednolitości władzy → sejm zajmował najwyższe miejsce, a podporządkowane...