Zasada jednolitości sądów - strona 63

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1624

w imieniu RP i działają na zasadzie instancyjności sąd rejonowy - dzieli się na wydziały: cywilny, karny...

Istota zarządzania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

się na zarządzaniu całą organizacją. 14 zasad wg Fayola: Podział pracy Autorytet Dyscyplina Jedność rozkazodawstwa...

Ustawa o pozyskiwaniu funduszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Edward Frank
 • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na zasadach określonych w art. 30c. 5...

Właściwość miejscowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

, jak i celowością (art. 508 §2 kpc - w wypadku gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy...

Postepowanie sądowo-administaracyjne

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • dr Gerard Kuźnik
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3038

z 1921 roku zapowiedziała w art. 73 powołanie sądu administracyjnego i ogólnie określa ogólne zasady...

Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Mariusz Jagielski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2877

lipcowa (22 lipca 1952 r.) odrzucenie zasady podziału władz na rzecz jednolitości władzy → sejm zajmował...