Zasada jednolitości sądów - strona 59

Waloryzacja zobowiązań pieniężnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami...

Zasady procesowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

: zastrzeżenie danych świadka dla sądu i usunięcie z akt II. Zasada obiektywizmu ( zasada audiatur et altera pars...

Ustrój i organizacja adwokatury.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1841

sprawy klientów w sądzie. Może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie...

Postępowania - rodzaje i omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

w postaci postanowienia. Ponieważ sąd wyrokiem rozstrzyga sprawę co do istoty (meritum), zatem wydaje...

DZIAŁ II zasady procesu karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1484

procesu karnego: a/ zasady ustrojowo-organizacyjne - zasada prawa do sądu - zasada udziału czynnika...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 959

, pełnienia funkcji urzędników ziemskich. 6) SĄDY W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM Sądy opierały się na zasadach...

Zasada legalności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Zasada legalności. Wpis do ewidencji partii politycznych ma dla niej istotne znaczenie art.1 ust.2...