Zasada jednolitości sądów - strona 57

Współuczestnictwo konkurencyjne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 8190

nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną sąd na wniosek powoda...

Wygaśnięcie mandatu arbitra

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM - CZYLI PROCEDURA POSTĘPOWANIA SĄDU POLUBOWNEGO Art. 1183 Zasada...

PUE - wykady - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421

Orzeczenie prejudycjalne orzeka co do zasady, a nie meritum Każdy sąd orzekający może zapytać ETS...

Sądownictwo stanowe w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1113

SĄDOWNICTWO STANOWE W POLSCE W sądownictwie okresu monarchii publicznoprawnej obowiązywała zasada...

Podstawy procesowego prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

tej zasady funkcjonuje niepisana reguła, że sąd będzie badał projekt ugody pod kątem ochrony praw pracownika...