Zasada jednolitości sądów - strona 37

Właściwość rzeczowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

I instancji tzn. sądy rejonowe i okręgowe Przepisy kpc wyrażają tendencję do wprowadzania zasady jednolitego...

Postępowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

. Postępowanie zwyczajne podstawowy tryb rozpoznawania spraw karnych przez sądy. Sąd, co do zasady, orzeka...

Zasady postępowania karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

popełnienia przestępstwa. Wśród zasad postępowania karnego wskazać można Domniemanie niewinności - oskarżony...

Droga sądowa - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1694

naruszonych praw lub wolności, oznacza możliwość wystąpienia o rozpoznanie sprawy jest to kompetencja sądów...

Postępowanie karne- test 18

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 840

psychologa; w postępowaniu przed sądem, wysłuchać opinii oskarżyciela publicznego. Wywiad środowiskowy...

Rodzaje postępowań cywilnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

RODZAJE POSTĘPOWAŃ CYWILNYCH POSTĘPOWANIE SĄDOWE - prowadzone przed sądami powszechnymi, SN...

Konstytucja 3 maja-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sławomir Maszewski
 • Historia Polski
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1162

się o Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a więc Ustawa realizowała zasadę jednolitości państwa, likwidując dualizm...