Zasada jednolitości sądów - strona 37

Właściwość rzeczowa - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Antoni Szczurek
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

I instancji tzn. sądy rejonowe i okręgowe Przepisy kpc wyrażają tendencję do wprowadzania zasady jednolitego...

Postępowanie-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Magdalena Błaszczyk
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

. Postępowanie zwyczajne podstawowy tryb rozpoznawania spraw karnych przez sądy. Sąd, co do zasady, orzeka...

Zasady postępowania karnego-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Marek Rakowski
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

popełnienia przestępstwa. Wśród zasad postępowania karnego wskazać można Domniemanie niewinności - oskarżony...

Droga sądowa - omówienie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1673

naruszonych praw lub wolności, oznacza możliwość wystąpienia o rozpoznanie sprawy jest to kompetencja sądów...

Postępowanie karne- test 18

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • mgr Czesław Kulesza
  • Postępowanie karne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 833

psychologa; w postępowaniu przed sądem, wysłuchać opinii oskarżyciela publicznego. Wywiad środowiskowy...

Rodzaje postępowań cywilnych.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1176

RODZAJE POSTĘPOWAŃ CYWILNYCH POSTĘPOWANIE SĄDOWE - prowadzone przed sądami powszechnymi, SN...

Konstytucja 3 maja-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Sławomir Maszewski
  • Historia Polski
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1141

się o Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a więc Ustawa realizowała zasadę jednolitości państwa, likwidując dualizm...