Zasada jednolitości sądów - strona 31

Zasady ustroju politycznego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Koksanowicz
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 8750

działać. W latach 1980 obowiązywała konstytucja PRL (zasada jedności i jednolitości władzy - piramida...

Wyrok cześciowy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

WYROK CZĘŚCIOWY Sąd wyda wyrok częściowy, gdy w chwili orzekania do rozstrzygnięcia wyjaśniona...

Powództwo wzajemne - rozprawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

], od których strony mogą odstąpić, albo uchybiono określonym przez strony zasadom postępowania przed sądem polubownym...

Dowód z przesłuchania stron

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów zarządzi...