Zasada jednolitości sądów - strona 29

Prawo - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

unitarne - forma państwa charakteryzująca się wewnętrzną jednolitością. Wszystkie jednostki administracyjne...

Ochrona człowieka wykład 3/1/12

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Paweł Jaros
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1995

je od innej władzy: Zasada niezawisłości sędziowskiej - sądy i Trybunały Oparcie działalności władzy s...

Osoby fizyczne i rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Wasilewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302

, patenty, etc., dobra osobiste etc., papiery wartościowe, pieniądze. Terminologia: • Zasada jednolitości...

Wszczęcie postępowania pomocniczego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2842

ostatnio się toczyła (to jest zasadą, przy czym jeżeli właściwy byłby sąd drugiej instancji lub SN sąd...

Organy centralne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

pierwszy zasada niezawisłości sądu. kolegialność od trybunałów po sądy niższe, ławnicy (model kontynentalny...