Zasada jednolitości sądów - strona 28

Charakterystyka ustrojów RP

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

zasady podziału władz na rzecz jednolitości władzy → sejm zajmował najwyższe miejsce, a podporządkowane...

System Watykanu - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Jan Szumski
  • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

terytorialnej jest zagwarantowanie wykonania suwerenności duchowej. Zasada jednolitości władzy państwowej Art. 1...

Postępowanie pozasądowe

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2632

zasadami porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Postępowanie przed sądem polubownym ma charakter...

Proces Karny, zarys systemu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie karne
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 3017

proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948. 22 L. Schaff, Wszczęcie postępowania...