Zasada jednolitości sądów - strona 27

Władza sądownicza

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1512

: Zasada instancyjności - prawo do skarżenia decyzji sądowych w sądach wyższej instancji. (konstytucja art...

Sędzia- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

właściwemu kolegium sądu z oceną kwalifik oraz okr termin zgr ogólnego sędziów na kt prezentowana kandydatura...

Podział i definicja posiedzeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

ogłaszany jest zawsze publicznie - nawet wówczas, gdy było wyłączenie jawności. Zasadą są posiedzenia jawne...

Wykładnia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lech Morawski
 • Logika dla prawników
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 5096

nie narusza zasady lex retro non agit, gdy przyjmujemy deklaratoryjny charakter wykładni. Ale sąd...

Zasada jawności - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

do sądu - ta zasada nie jest wyrażona w k.p.c., a wynika z art. 1 Konstytucji i z Konwencji o ochronie...

Ustrój sądów administracyjnhych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny...

Zasada instancyjności - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

zasada instancyjności: „Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne” (art. 176 ust 1...

Wykład - system prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

, precedensowego, zasad słuszności (equity), prymat ale nie wyłączność prawa stanowionego, istotna rola sądów...