Zasada jednolitości sądów - strona 24

Sąd Najwyższy w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Sąd Najwyższy w PRL Konstytucja PRL mówiła, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością...

Przepis prawa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

nie zastosujemy się do dyspozycji. Przykład: Art. 415. k.c. [ Zasada winy ] Kto z winy swej wyrządził drugiemu...

Właściwość sądu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

; sprawa wyłączona podlega rozpoznaniu przez sąd właściwy według zasad ogólnych. U podstaw: oszczędność...

Właściwości sądu polubownego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

mogą odstąpić, albo uchybiono określonym przez strony zasadom postępowania przed sądem polubownym, strona...

Tryb postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

przez sąd powszechny we właściwym trybie postępowania rozpoznawczego (tj. podstawowa zasada) - albo w trybie...