Zasada jednolitości podziału władzy - strona 58

Podsumuwująca notatka.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1568

przez podział władzy wewnątrz państwa, co powoduje że jedna jej część jest odpowiedzialna przed inną w zakresie...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4732

zasady stanowienie: Określenie w konstytucji, jakie fakty związane z funkcjonowaniem organów władzy...

Organizacja - modele i typologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

zadań oraz sposób ich koordynacji i integracji oraz zależności wynikające z podziału władzy w korporacji...

Henri Fayol - organizacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

Henry Fayol Zasługą Fayola było sformułowanie 14 zasad: 1- Podział pracy - w przedsiębiorstwie...

Opracowanie postaci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1036

nie może być zmieniana ustawami.. Odrzucił zasadę suwerenności ludu. Ustrój miał opierać się na podziale władz. Teoria...