Zasada jednolitości podziału władzy - strona 55

Republika, liberalizm, indywidualizm- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
  • Filozofia polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

dla pretendenta do władzy Wyrzekać się nienawiści Polityka - sztuka zdobywania, utrzymywania i rozszerzania władzy...

Liberalizm: Kant

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Julian Łopata
  • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

na państwo - oparty na podziale władz, rozszerza jednak podział - zasadę autonomiczności. Państwo ma różne...

Filozofia prawa - skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Mikołaj Rakoczy
  • Filozofia prawa
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2184

prawd, zasad w poszukiwaniu odpowiedzi „dlaczego?” ORAZ poprzez szukanie odpowiedzi odkrywanie zasad...