Zasada jednolitości podziału władzy - strona 46

note /search

Socjologia ogólna.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 3941
Wyświetleń: 8869

regulujących podział pracy i ustalający zasady kierownictwa wytworzenie „atmosfery impersonalności”, tzn...

Monarchia a czynniki społeczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

rozbicia dzielnicowego Zasada senioratu vs. Walki między książętami o dominacje W miarę zaniku władzy...

Anarchizm - idee i nurty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1505

się na zasadach podziału dóbr niż na samej jej organizacji Idea zmiany: - taktyka zarówno pokojowa jak i oparta...

św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2583

, ale może też być narzędziem w ręku Boga, by ukarać grzesznych; zasadą jest poddanie się i współpraca z władzą...

Komunizm utopijny - przedstawiciele

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1393

KOMUNIZM UTOPIJNY - zwolennicy radykalnej przebudowy systemu na zasadzie wyeliminowania prawa...

Finanse publiczne- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

władzy ustawodawczej gospodarki finansowej władzy wykonawczej (rządu). Zasady ulegały jednak ciągłym...

XVII wiek-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

wolności jednostki głównym założeniem podziału władzy 1) trzeba wyróżnić określone władze 2) władza...