Zasada jednolitości podziału władzy - strona 44

Zagadnienia na zaliczenie

  • Politechnika Gdańska
  • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

się podporządkować woli władzy. Rozróżnił władzę na środki sprawowania i jej formy. Określił zasady biurokracji...

Nauka o polityce - egzamin, dr Dzwończyk

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Joanna Dzwończyk
  • Nauka o polityce
Pobrań: 658
Wyświetleń: 6118

dystrybucyjna władzy Polega na tym że władza ma za zadanie stworzyć i narzucać kryteria regulacji podziału dóbr...

System polityczny- ujęcia definicyjne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Andrzej Kornaś
  • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1407

ta nie jest realizowana. Z relacjami władzy i podporządkowania mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie istnieje podział...

Socjologia zmiany - wykład 5

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia zmiany
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

dziennie Praca nie tworzy odrębnego subsystemu oddzielonego od innych aktywności Mimo istnienia podziału...