Zasada jednolitości podziału władzy - strona 39

O Europie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

dokonywania oceny prawa zgodnie z moralnością; zasada legitymizacji prawa i władzy; -za najważniejsze źródło...

Monarchia patrymonialna - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2023

i niepodzielności władzy Zasada niezbywalności terytorium państwa- państwo jest własnością korony a nie monarchy...

Montesquieu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1337

utopijny domagał się podziału władzy między monarchię i parów Francji, natomiast hrabia Henri...

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 6314

tworzenia, znoszenia, podziału i łączenia gmin - ustalanie granic gmin i ich nazw oraz siedzib władz...

WŁADZA RODZICIELSKA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

skuteczne inter partes. b) jest to funkcja społeczna Zasady wykonywania władzy rodzicielskiej a) dobro...