Zasada jednolitości podziału władzy - strona 37

Suwerenność państw i rodzaje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Andrzej Kornaś
  • Nauka o państwie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1302

te mogą być kryterium podziału władzy: Reżim polityczny ● Panstwo demokratyczne ● Autorytarne ● Totalitarne Zasady...

System ochrony prawnej Unii Europejskiej

  • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  • Administracja
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3738

deliktowej (poza umownej). Powyższe odbywa się wg zasady autonomii proceduralnej Kwestia podziału kompetencji...