Zasada jednolitości podziału władzy - strona 26

Ustrój polityczny 1918 – 1926

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

władzy zwierzchniej nie sprawował jej bezpośrednio, ale przekazywał ją obieralnym organom. Zasad podziału...

Monteskiusz - informacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

umiaru. podział władz - w każdym państwie jest władza prawodawcza, wykonawcza należąca do narodu...

Charakter działań administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

się od jego decyzji - zasada depersonalizacji - władza przypisana jest do urzędu a nie osoby urzędnika - zasada...

Rodzaje władzy według Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

wymiarach legitymizacji władzy: 1) ideologiczna - opiera się na akceptacji głównych zasad, wg których władza...

Zarządzanie -system

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

podział władzy ustanawia hierarchię określa układ odpowiedzialności zapewnia ciągłość realizacji zadań...