Zasada jednolitości podziału władzy - strona 13

Polski system polityczny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Agnieszka Hess
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

statusu prawnego jednostki w państwie. POZOSTAŁE ZASADY republikańska forma państwa podział władzy...

Główne zasady liberalizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 623

powinna odzwierciedlać zasadę podziału władzy. Pomiędzy nimi powinna istnieć równowaga, żeby nie dopuścić się dyktatury...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3094

oraz zbiorowe potrzeby i interesy.” „Dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy...

Forma rządów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1162

w jego imieniu władzę na zasadzie wyłączności. Ad 3) system prezydencki: zespół zasad prawonoustrojowych opartych...

Państwo demokratyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

państwem, a inne będą tworzyć opozycję lub zabiegać o wpływ na politykę państwa. 3.Zasada podziału władz...

Ustrój samorządu terytorialnego

 • Małgorzata NIewiadomska- Cudak
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 826
Wyświetleń: 6258

wojsko, ale własne sądy, polityka stanowa. Autonomia - Podział władzy ustawodawczej między parlament...