Zasada jednolitości kierownictwa - strona 37

Forma państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 161
Wyświetleń: 574

kierownictwo społeczeństwem W.Lang : sposób sprawowania władzy politycznej W pojęciu formy istotną rolę odgrywa...

Kompleksowe zarządzanie jakością - System ISO

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zygmunt Betlej
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4354

jako rdzeń wszelkich procesów doskonalenia……………………4 Podstawowe procesy TQM………………………………………………4 Zasady TQM...

Modele motywacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4494

jest zhierarchizowany a zaspokojenie niższych potrzeb warunkuje zaspokojenie potrzeb wyższych. Jest to tzw. zasada...

Ewidencja gruntów i budynków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1792

a przy współudziale z wydziałem wieczysto księgowym sądu - ochrony interesów majątkowych stron obrotu Zasady...