Zasada jednolitości kierownictwa - strona 31

Swobodny przepływ w UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

do wszelkiego rodzaju ułatwień środków socjalnych na tych samych zasadach co obywatel tego państwa. Pracownik...

Nurty w zarządzaniu

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2226

doboru oraz stopniowego szkolenia i doskonalenia robotników zasada współpracy kierownictwa i robotników...

Parlament. Struktura, skład i organizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2751

, że wszyscy wybrani do niego reprezentanci muszą mieć ten sam status prawny (zasada jednolitości składu); ze względu...

Samorząd - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 952

terytorialny został ukształtowany na wzór rozwiązań w II RP. → jednolitość rozwiązań - nie rozróżnia się gmin...

Socjologia organizacji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6587

organizacji, czyli utrwalania w świadomości ludzi celów, struktury i zasad działań organizacyjnych...

Prawo administracyjne i gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • dr Krystyna Pawłowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1904

i dekoncentracji. Pojęcie kontroli, nadzoru, kierownictwa. Zasada centralizacji - polega na tym, że system organów...

Polskie prawo konstytucyjne - skrypt.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
 • Polskie prawo konstytucyjne
Pobrań: 2415
Wyświetleń: 7077

podziału władz, organizowała system centralnych organów państwa w myśl tzw. zasady jednolitości władzy...