Zasada jednolitości kierownictwa - strona 24

Struktura administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Arkadiusz Meller
 • Administracja publiczna
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 5936

i ministerstwa a część urzędy centralne - podlega pod premiera. 2. TERENOWA w głównej części na zasadzie...

Po burzy mózgów, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

i nieuczestniczenie w nim brygadzistów. Carol (kierownictwo): A może przyjąć zasadę, że nie może być strajku bez dania...

Zamknięcie projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

wyniki jakościowe projektu. Odbioru projektu dokonują zazwyczaj specjaliści, czasem niezależni. Zasadą...

Pytania na kolokwium 6

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197

organizacji). Omów zasadę delegowania uprawnień decyzyjnych. Delegowanie uprawnień jest to przekazywanie praw...

Kierowanie - Formalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2121

organizacyjnej Rodzaje menadżerów (kierowników) 1 Naczelne kierownictwo 2 Kierownicy średniego szczebla...

Prawo Konstytucyjne skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Ryszard Myhan
 • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2086

. Zasady naczelne KONSTYTUCJI: przez to pojęcie należy rozumieć decyzje polityczne ustrojodawcy określające...

Polska Polityka Zagraniczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

obecne w życiu politycznym, świadomość społeczna lub inaczej opinia publiczna Zasady i kierunki polskiej...

Prawo - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

unitarne - forma państwa charakteryzująca się wewnętrzną jednolitością. Wszystkie jednostki administracyjne...