Zasada jednolitości kierownictwa - strona 23

Skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

klasyfikacji struktur organizacyjnych ze względu na zasadę jedności rozkazodawstwa i jedności kierownictwa...

Ogranizacja handlu zagranicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

: Inne formy organizacyjne Inne zasady zarządzania Inne instrumenty marketingowe Inne zasady planowania...

Zagadnienia do egzaminu - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

za personel spada na kierownictwo Kierownictwo najwyższego szczebla zajmuje się opracowaniem zasad, celów...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3542

, aby osiągnąć określone cele gospodarcze w najefektywniejszy sposób, czyli zgodny z zasadą gospodarności. [Sudoł...

Ewolucja modelu partii politycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

do niego na zasadzie kooptacji, a nie formalnych reguł; kryterium kooptacji opierało się na pozycji społecznej...

Początki III Rzeczypospolitej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

(ale zakres tych aktów miała ustalić ustawa, która w końcu nie została uchwalona); swoiste pomieszanie zasady...