Zasada jednolitości kierownictwa - strona 21

Struktury organizacyjne - istota i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Tyrańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1169

do przydzielonych zadań i uprawnień; Zasada jednoosobowego kierownictwa - polega na tym, że należy dążyć...

Struktury organizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1169

do przydzielonych zadań i uprawnień; Zasada jednoosobowego kierownictwa - polega na tym, że należy dążyć...

Zasady konstytucji marcowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1477

i swobód obywatelskich umieszczony w konstytucji. Zasada jednolitości państwa- II RP była państwem...

Moc prawna i system prawa .

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

system. Są uporządkowane według przyjętych zasad. Istnieje wśród nich określona hierarchia. System prawa...

Utrata Obywatelstwa Polskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

. Zgodnie z zasadą jednolitości obywatelstwa w rodzinie jeżeli dotyczy to obojga rodziców zrzeczenie...

Struktury dywizjonalne - preferencje

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 931

jest zasada jedności kierownictwa i specjalizacji kierowniczej. Dywizjony są względnie niezależnymi...

Cykl życia projektu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

fazy i etapy. Daje to możliwość sformułowania ogólnych zasad, wytycznych i zastosowania uniwersalnych...