Zasada jednolitej licencji - strona 56

Handel zagraniczny - podstawowe pojecia

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Handel międzynarodowy
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3528

importerowi na zasadach kredytowych maszyny, urządzenia, licencje, know-how, w zamian za pełną lub częściową...

Innowacje w strategii rozwoju firm

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Agnieszka Miedziński
  • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

, kierujące się zasadą „ być pierwszym i najsilniejszym „ Małe firmy mogą z powodzeniem stosować tzw...

Prospekt emisyjny - omówienie

  • dr hab. Tomasz Gruszecki
  • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

funkcjonuje zasada jednolitego paszportu - tzn. zatwierdzenie prospektu przez polską KNF daje emitentowi...

Durkheim - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Propedeutyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1841

wieków, nie ma jednolitej koncepcji wychowania, bo jest ona aktualna tylko w danych czasach w danym...