Zasada jednolitej licencji - strona 50

Suwerenność - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

z innymi narodami na zasadach równości, wolności i obopólnych korzyści ~Alfons Klafkowski - brak jakiegoś...

Marszałek województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

rozporządzenia, instrukcję kancelaryjną dla organów samorządu województwa, określającą zasady i tryb wykonywania...

Oświata powojenna - odbudowa szkolnictwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

tam, gdzie zachowały się nienaruszone budynki i znalazła się grupa nauczycieli, wznowiono naukę według zasad...

Przepływ kapitału w krajach UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

lub usług i przynoszą eksportowi dochód. 17 Lutego 1986 r. w Luksemburgu został podpisany Jednolity Akt...

Mikroekonomia- wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

, państwo. Jest to zasada subsydiarności (pomocniczości)- państwo nie powinno wchodzić...