Zasada jednolitej licencji - strona 41

Podstawy prawne Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) Najważniejsze modyfikacje: Traktat o Fuzji Organów 1965 Jednolity Akt...

System polityczny i prawny UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Jarosław Kaczyński
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2114

efektywności konieczność osiągnięcia zakładanego rezultatu w odpowiedni sposób, 7. zasada jednolitych ram...

Ustawa o swobodzie gospodarczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a tak˝e zasady i tryb wydawania decyzji...

Źródła prawa UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1351

przedmiotu. traktaty założycielskie traktaty akcesyjne prawo międzynarodowe publiczne ogólne zasady prawa...