Zasada jednolitej licencji - strona 36

Prawo pracy UE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1190

pracy Jednolity Akt Europejski - w dziedzinie ochrony zdrowia odchodzi się od zasady jednomyślności...

WSPÓLNY RYNEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

wprowadzenie jednolitej polityki pieniężnej i kursowej. Technicznie unia walutowa może być wprowadzona na 2...

Psychologia humanistyczna

 • dr Joanna Trzópek
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2163

i świat społeczny tworzą jednolity system. Człowiek, który stracił swoją tożsamość, jest pełen lęku...

Podstawowe klasyfikacje betonów

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2443

podczas dobierania składników kieruje się następującymi zasadami: jednorodnością czyli zachowanie jednolitego składu...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1435

rejestrowy, okres sprawozdawczy, zasada kontynuacji, czy było połączenie spółek w tym okresie, omówienie...