Zasada jednolitej licencji - strona 34

Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wiesław Łukasiński
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 3367
Wyświetleń: 3836

się uzupełniała i stanowiła jednolitą całość. Potencjał organizacji określa, czym dana organizacja zajmuje...

Podstawy prawne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Podstawy prawne Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow­lane (tekst jednolity Dz.U. nr 207...

Nieruchomość- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1008

. grunt (zasada) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków jeżeli na mocy...

Teoria i metodyka archiwalna - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Halina Robótka
 • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1715

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz. U. nr 97 poz. 673...

Współuczestnictwo procesowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3654

cywilnego (proces cywilny oparty jest na zasadzie dwustronności, wymaga istnienia dwóch stron procesowych...

Segment papierów udziałowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

. System Warset wprowadził 4 podstawowe harmonogramy sesji: notowania ciągłe, system notowań jednolitych...