Zasada jednolitej licencji - strona 29

Wartosci niematerialne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

MSR 38 WARTOŚCI NIEMATERIALNE CEL STANDARDU: reguluje zasady ujmowania oraz ujawniania informacji...

Aktywa i pasywa - majątek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Rachunkowość
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1715

w bilansie przedstawiane są zgodnie z zasadą tzw. „wzrastającej płynności”, czyli od najmniej do najbardziej...

Struktury organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2114

są między sobą powiązane służbowo technologicznie funkcjonalnie informacyjnie i tworzą strukturę jednolitą typu U (unitary...

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

Europejskich TARIC; jednolity Dokument Administracyjny SAD) -Rodzaje ceł: ad valorem (od wartości), specyficzne...

Prawo autorskie - Pole eksploatacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Grażyna Kornacki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

funkcjonalności w celu poznania zasad działania - zwielokrotnienie lub tłumaczenie kodu (żeby umożliwić...